תנודתיות חזקה במסחר תוך יומי SQQQ

עסקה בתוך יומי על SQQQ ממונפת על הנאסדק.