שלושה עסקאות של רווח ועסקה של הפסד

שלושה עסקאות של 11 אחוז ועסקה של הפסד ליצירת כ25 אחוזי רווח 🙂