עסקה יפה מאחת מקבוצות המתקדמים שלנו

שלוש עשרה אחוז בKOLD מתוך הקבוצה וכמובן שכולם מפרגנים כרגיל.