עליה מפתיעה והפתעה בחשבון :)

רווח מהיר של עשרות אחוזים באופן אוטומטי כיוון שאלגואין זיהתה עליה מפתיעה בשוק.