ורדי מספר: "ידע עמוק והבנה רחבה של השוק"

ורדי מספר על הידע המעמיק שמועבר בסדנה של אלגואין.