הגנה במקום הראשון!

מה מסחר אלגוריתמי טוב באמת אומר? התשובה לפניכם.