האם אנחנו מדייקים בפרסומות? מזמן לא!

הפרסומת הישנות שלנו מפרסמות 10-80 אחוז בשנה, אחוזים קצת ישנים לאור התוצאות החדשות, הנה דוגמא לתיק שהכפיל את עצמו ולא חסרים כאלה.