איך נדע מתי השוק עומד לפני קריסה

כך התנודתיות מגלה לנו תמיד מתי השוק עומד לפני ירידות משמעותיות