אורן מנהל את התיק שלו אצל אוהד וזה מה שיש לו להגיד

13.5 אחוזים על חצי תיק בחודש וזה מה שיש לאורן להגיד לנו ולאוהד.